Saint Killian Candle Company Ltd Polityka Prywatności

Saint Killian Candle Company Ltd   Jest zobowiązuje się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i niniejszej polityki określa, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe.

Saint Killian Candle Company Ltd operates www.saintkillians.pl.  Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących zbiorów, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników serwisu.

1. Jakie informacje gromadzimy?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

•    Informacje, które podajesz nam w celu subskrybowania naszych serwisów, powiadomień e-mail i/lub newsletterów
•    Wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się wysłać do nas.

2. Pliki cookie

W celu umożliwienia nam zapewnienia spersonalizowanej obsługi Święta Killian Świeczka Company Ltd używa pliku cookie; technologii gromadzenia informacji.
Ciasteczko składa się z informacji wysyłanych przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywane przez przeglądarkę. Informacje są następnie odsyłane do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Umożliwia to serwerowi sieci Web identyfikowanie i śledzenie przeglądarki sieci Web.  Na przykład “ciasteczka” mogą umożliwić Święta Killian Świeczka Company Ltd  Aby automatycznie zalogować zarejestrowanych użytkowników.

Możemy wysłać plik cookie, który może być przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera. Możemy wykorzystywać informacje uzyskane z pliku cookie w administrowaniu niniejszą stroną internetową, aby poprawić użyteczność strony internetowej i w celach marketingowych. Możemy również wykorzystywać te informacje do rozpoznawania Twojego komputera podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz do personalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics może wykorzystywać do analizy korzystania z tej strony. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje generowane w odniesieniu do naszej strony internetowej są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: Polityka prywatności Google

Większość przeglądarek umożliwia odrzucenie wszystkich plików cookie, podczas gdy niektóre przeglądarki umożliwiają odrzucenie tylko plików cookie stron trzecich. Na przykład w programie Internet Explorer można odrzucić wszystkie pliki cookie, klikając przycisk “narzędzia”, “Opcje internetowe”, “Prywatność” i wybierając “Blokuj wszystkie ciasteczka” za pomocą selektora przesuwnego. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało jednak negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych, w tym do tego.

3. Korzystanie z danych osobowych

Święta Killian Świeczka Company Ltd wykorzystuje zebrane informacje przede wszystkim do zrozumienia Twoich potrzeb, świadczenia lepszych usług i dostarczania określonej usługi lub informacji, które zażądałeś.

Dane użytkownika mogą być używane do:
a)    administrowania stroną internetową;
b)    ulepszać twój pasienie się przeżycie przy Personalizacja ten pajęczyny;
c)    umożliwić korzystanie z usług dostępnych w witrynie;
d)    wysyłać Ci e-maile z powiadomieniami, które zażądałeś;
e)    Wyślij do Ciebie nasz newsletter i inne komunikaty marketingowe dotyczące naszej firmy lub firm starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podobnej technologii (możesz w każdej chwili poinformować nas, jeśli nie będziesz już potrzebował komunikacji marketingowej);
f)    dostarczać stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach, ale te informacje nie będą wykorzystywane do identyfikowania poszczególnych użytkowników;
g)    rozpatrywać pytania i skargi złożone przez użytkownika lub dotyczące jego strony;

W przypadku gdy użytkownik przekazuje dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, publikujemy i w inny sposób wykorzystujemy te informacje zgodnie z licencją, którą nam udzielasz.

Nie będziemy bez wyraźnej zgody dostarczać danych osobowych stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego.

4. Dzieci

Dzieci nie mogą podać żadnych danych osobowych (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, które inni mogliby skontaktować się bezpośrednio) bez zweryfikowania zgody rodzica.  Święta Killian Świeczka Company Ltd świadomie nie gromadzi danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub świadomie zezwala takim osobom na rejestrację w ramach naszych usług.

W przypadku gdy Święta Killian Świeczka Company Ltd dowiaduje się, że dane osobowe zostały zebrane bez weryfikacji zgody rodzicielskiej, informacje zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

5. Ujawnianie informacji

Możemy ujawnić informacje o Tobie wszystkim naszym pracownikom, oficerom, w sposób racjonalny niezbędny do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe użytkownika:

a)    W zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
b)    W związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub potencjalnym postępowaniem sądowym;
c)    W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw
Poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszej polityce prywatności, nie przekazujemy ich informacji osobom trzecim.

6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.  Transmisja danych przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podajesz na naszych bezpiecznych (hasło-i firewall-protected) serwerów.

7. Prawa indywidualne

Masz prawo do żądania kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli chcesz kopię tych informacji, napisz do nas na info@saintkillians.ie. Będzie on dostarczany w przenośnym, czytelnym dla komputera formacie, powszechnie używanym.

Chcemy mieć pewność, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne, możesz poprosić nas o poprawienie lub wymazanie informacji, które uważasz za niedokładne.

8. Zmiana informacji

Możesz zmienić swoje preferencje, wysyłając wszelkie poprawki wymagane do info@saintkillians.ie lub kontaktując się z biurem pod adresem + 353 (0) 52 7441945

9. Zmiany w polityce

Naszą politykę prywatności przechowujemy w ramach regularnego przeglądu i umieścimy na niej wszelkie aktualizacje. Niniejsza Polityka prywatności Ostatnia aktualizacja 24th Maja 2018.

Skontaktuj się z nami

Święta Killian Świeczka Company Ltd z zadowoleniem przyjmuje Twoje pytania i komentarze dotyczące prywatności.  Prosimy o kontakt z nami z jakiegokolwiek powodu, w tym wniosek o dodanie lub wyłączenie list marketingowych lub aby uniemożliwić udostępnianie danych osobowych stronom trzecim w następujący sposób:

•    Adres e-mail: info@saintkillians.ie
•    Telefon: 052 7441945
•    Napisz:

Saint Killian Candle Company Ltd
Cahir Business Park
Cahir
Co. Tipperary
E21 XE70
Ireland

​​