Polityka prywatności firmy Saint Killian Candle Company Ltd

Saint Killian Candle Company Ltd zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową (Użytkowników). Ta polityka określa, w jaki sposób będziemy traktować dane osobowe Użytkowników.

Saint Killian Candle Company Ltd prowadzi witryny www.saintkillians.ie i www.saintkillians.pl. Niniejsza strona zawiera informacje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od Użytkowników witryny.

1. Jakie informacje zbieramy?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące dane osobowe:

  • Informacje, które Użytkownik nam przekazuje, gdy subskrybuje nasze usługi internetowe, powiadomienia e-mail i / lub newsletter.
  • Wszelkie inne informacje, które Użytkownik nam wysyła.

2. Cookies

Aby firma Saint Killian Candle Company Ltd mogła zapewnić Użytkownikom spersonalizowane przeglądanie, witryna internetowa St. Killians korzysta z plików cookie (technologii gromadzenia informacji).
Plik cookie składa się z informacji przesyłanych przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywanych przez przeglądarkę. Informacje są następnie przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Umożliwia to serwerowi internetowemu identyfikację i śledzenie przeglądarki internetowej. Na przykład pliki cookie mogą umożliwić Saint Killian Candle Company Ltd na automatyczne logowanie zarejestrowanych użytkowników.

Na przykład nasza strona internetowa może wysłać plik cookie, który może być przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Możemy wykorzystywać informacje uzyskane z pliku cookie do zarządzania naszą witryną, w celu poprawy użyteczności witryny i do celów marketingowych. Możemy również wykorzystać te informacje do rozpoznania komputera Użytkownika, gdy odwiedza naszą stronę internetową oraz do personalizacji naszej strony internetowej dla Użytkownika.

Możemy używać Google Analytics do analizy korzystania z naszej witryny internetowej. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach Użytkowników. Informacje generowane na temat naszej witryny internetowej są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna na stronie: Polityka prywatności Google.

Większość przeglądarek pozwala Użytkownikom na odrzucenie wszystkie pliki cookie, a niektóre przeglądarki pozwalają odrzucić tylko pliki cookie stron trzecich. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer Użytkownik może odrzucić wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność” i wybierając „Blokuj wszystkie pliki cookie” za pomocą suwaka. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało jednak negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych, w tym naszej

.

3. Wykorzystanie danych osobowych

Saint Killian Candle Company Ltd wykorzystuje zebrane informacje przede wszystkim w celu zrozumienia potrzeb Użytkowników, zapewnienia Użytkownikom lepszych usług oraz dostarczenia określonej usługi lub informacji, o które Użytkownik prosił.

Możemy wykorzystywać dane Użytkownika, by:
a)    zarządzać stroną internetową;
b)    poprawić komfort przeglądania poprzez personalizację strony internetowej;
c)    umożliwić korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej;
d)    wysyłać Użytkownikowi powiadomienia e-mail, o które Użytkownik prosił;
e)   przesyłać Użytkownikowi, pocztą elektroniczną lub przy wykorzystaniu podobnych technologii, nasz newsletter i inne komunikaty marketingowe dotyczące naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkownika (Użytkownik może nas poinformować w dowolnym momencie o tym, że nie chce dłużej otrzymywać komunikatów marketingowych);
f)    dostarczać stronom trzecim informacje statystyczne o naszych Użytkownikach – jednak informacje te nie będą wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych Użytkowników;
g)    rozpatrywać zapytania i skargi związane ze stroną internetową złożone przez Użytkowników lub dotyczące Użytkowników;

Jeśli Użytkownik przekaże dane osobowe do publikacji na naszej witrynie internetowej, opublikujemy je, a także wykorzystamy w inny sposób, zgodnie z licencją udzieloną nam przez Użytkownika.

Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy udostępniać danych osobowych stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego.

4. Dzieci

Dzieci nie mogą udostępniać żadnych danych osobowych (w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu ani żadnych innych danych, mogących umożliwić innym bezpośredni kontakt z nimi) bez zgody rodziców, możliwej do zweryfikowania. Saint Killian Candle Company Ltd nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia ani nie pozwala w sposób świadomy takim osobom na rejestrację w naszej witrynie celem skorzystania z oferowanych usług.

W przypadku, gdy Saint Killian Candle Company Ltd dowie się, że dane osobowe zostały zebrane bez weryfikacji zgody rodziców, dane te zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

5. Udostępnianie danych

Możemy udostępniać informacje o Użytkownikach naszym pracownikom i menedżerom w zakresie i celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników:

(a)    w zakresie wymaganym przez prawo;
(b)    w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;
(c)    w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony naszych praw
Nie będziemy udostępniać informacji o Użytkownikach stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników

Będziemy stosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Przesyłanie danych przez internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet.

Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkowników będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

7. Prawa indywidualne

Użytkownik ma prawo zażądać kopii informacji na swój temat, przechowywanych przez nas. Jeśli Użytkownik chce otrzymać od nas kopię tych informacji, powinien wysłać nam wiadomość e-mail na adres: info@saintkillians.ie. Informacje są dostarczane w przenośnym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.

Chcemy mieć pewność, że dane osobowe Użytkownika są prawidłowe i aktualne. Użytkownik ma prawo poprosić nas o poprawienie lub usunięcie informacji, które uważa za nieprawidłowe

.

8. Zmiana informacji

Użytkownik może zmienić swoje ustawienia, wysyłając niezbędne zmiany e-mailem na adres info@saintkillians.ie lub dzwoniąc do naszego biura pod numer + 353 (0) 52 7441945

9. Zmiany w Polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę prywatności i wszelkie aktualizacje będziemy publikować na naszej stronie internetowej. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 24 maja 2018 r.

Skontaktuj się z nami

Firma Saint Killian Candle Company Ltd jest otwarta na pytania i komentarze Użytkowników dotyczące Polityki prywatności. Prosimy o kontakt, jeśli Użytkownik chce, by go dodać do naszych list marketingowych, by go z nich usunąć lub jeśli nie wyraża zgody na udostępnianie przez nas danych osobowych Użytkownika stronom trzecim.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

•    mailowo, wysyłając wiadomość na adres: info@saintkillians.ie
•    telefonicznie, dzwoniąc do naszego biura: +353 (0) 52 7441945
•    drogą pocztową, pisząc do nas na adres:

Saint Killian Candle Company Ltd
Cahir Business Park
Cahir
Co. Tipperary
E21 XE70
Ireland